Současnost

Naše škola nabízí tři studijní obory, všechny jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Forma studia je denní.

Elektrotechnika se zaměřením a počítačové řízení

Elektrotechnika se zaměřením na techniku počítačů

Technické lyceum

Strojírenství

Většina žáků pokračuje ve studiu na vysokých školách technického nebo přírodovědného zaměření. Ostatní nastupují po ukončení středoškolského vzdělání přímo do praxe. 

Atmosféra ve škole je přátelská a velice týmová, což se projevuje příznivě na chodu školy. Žákům je věnována maximální péče s cílem připravit je co nejlépe pro další studium nebo do praxe . Pro slabší žáky jsou pořádána doučování, pro šikovné odborné kroužky s profesionály. Vše se opírá o pracovitost a nadšení našich pedagogů, vedení školy, správních zaměstnanců a o špičkové technické zázemí. Žáci naší školy se účastní během studia spousty soutěží, exkurzí, sportovních kurzů. Mohou získat certifikát CISCO. Škola stále prohlubuje spolupráci s firmami přerovského regionu, které mají o absolventy přerovské průmyslovky velký zájem.

Škola má:

16 kmenových učeben, 15 odborných učeben z toho 10 počítačových (jen pro žáky je 206 počítačů, celkově má škola asi 350 PC+NTB), tělocvičnu, dílny, ve většině učeben LED osvětlení, v každé třídě dataprojektor s PC a ozvučením, informační systém Bakaláři, funkční WIFI po celé budově, kvalitní připojení k internetu, 4 dotykové panely 75″ a spoustu nových a moderních pomůcek, o kterých se dozvíte více v záložce VYBAVENÍ. Pokud Vás zajímá dění ve škole, tak to lze sledovat v AKTUALITÁCH. A co vše se v posledních letech podařilo vybudovat, najdete v záložce PROJEKTY.

 

Určitě se nechceme jen chlubit. Ptejte se na nás žáků a absolventů. V případě zájmu o studium Vás rádi uvidíme na dnech otevřených dveří. Pokud je nestihnete, stačí se telefonicky domluvit a my Vám školu rádi ukážeme a zodpovíme Vaše dotazy.