Maturita

Předvyplněné přihlášky k maturitní zkoušce podzim 2024 jsou připravené k podpisu v kanceláři školy. Je nutné přihlášku podat do 25. 6. 2024!

Maturitní zkouška (cermat.cz)

https://maturita.cermat.cz/aktuality/aktualita/497-zmena-v-overovani-jazykove-kompetence-v-didaktickem-testu-z-cizich-jazyku

Dotazník z pedagogicko psychologické poradny Přerov k PUP MZ

Kam po maturitě

Přehled vysokých škol

Maturitní zkoušky –podzim 2024

Termín pro podání přihlášky pro podzimní zkušební období 25. 6. 2024

Didaktické testy společné části MZ 2. – 4. 9. 2024

Praktická zkouška z odborných předmětů S4 29. 8. 2024
Praktická zkouška z odborných předmětů L4 5. 9. 2024
– délka konání 300 min

Ústní zkoušky S4 5. 9. 2024
Ústní zkoušky A4, E4, L4 10. 9. 2024

Český jazyk a literatura

Finální částí státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je ústní zkouška. Navazuje na didaktický test a písemnou práci. Ze seznamu literárních děl (tzv. KÁNON TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY) vybírá žák dle stanovených kritérií 20 titulů,  a vytvoří tak vlastní seznam přečtených knih.
Seznam literárních děl včetně kritérií jejich výběru je pro žáky SPŠ Přerov ke stažení zde:  Kánon četby k maturitě 2023/24.

Matematika rozšiřující

NOVELA VYHLÁŠKY Č. 177/2009 SB., O BLIŽŠÍCH PODMÍNKÁCH UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ zavádí další nepovinnou zkoušku vyšší úrovně z matematiky ve společné části maturitní zkoušky s názvem Matematika rozšiřující. Didaktický test z matematiky rozšiřující trvá 150 minut.

Pokud si žák vybere v rámci společné části zkoušku z matematiky, nemá to vliv na jeho možnost volby zkoušky z matematiky i v profilové části, pokud je stanovena mezi povinnými nebo volitelnými zkouškami.

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Elektrotechnika – zaměření: počítačové řízení 

Studijní obor26-41-M/01 Elektrotechnika
ZaměřeníPočítačové řízení
 Název předmětuForma zkoušky
1. povinná zkouškaČeský jazyk a literaturaPísemná práce a ústní zkouška
2. povinná zkouškaPokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk: anglický jazyk
Písemná práce a ústní zkouška
3. povinná zkouškaautomatizační technikaústní zkouška před maturitní komisí
4. povinná zkouškaelektronická zařízeníústní zkouška před maturitní komisí
5. povinná zkouškapraktická zkouška z odborných předmětů nebo maturitní projekt praktická zkouška nebo vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí
1. nepovinná zkouškamatematikaústní zkouška před maturitní komisí
   

Zkouška z elektronických zařízení obsahuje učivo z odborných předmětů:

 • ENA – Elektronika
 • ETM – Elektrotechnická měření

Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:

 • ANG – Anglický jazyk
 • NEM – Německý jazyk

Podmínky maturitního projektu: podmínky MPR

Žádost o nahrazení praktické maturitní zkoušky maturitním projektem: žádost MPR

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Elektrotechnika – zaměření: technika počítačů  

Studijní obor26-41-M/01 Elektrotechnika
ZaměřeníTechnika počítačů
 Název předmětuForma zkoušky
1. povinná zkouškaČeský jazyk a literaturaPísemná práce a ústní zkouška
2. povinná zkouškaPokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk: anglický jazykPísemná práce a ústní zkouška
3. povinná zkouškaelektronické počítačeústní zkouška před maturitní komisí
4. povinná zkouškaelektronická zařízeníústní zkouška před maturitní komisí
5. povinná zkouškapraktická zkouška z odborných předmětů nebo maturitní projekt praktická zkouška nebo vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí
1. nepovinná zkouškamatematikaústní zkouška před maturitní komisí
   

Zkouška z elektronických zařízení obsahuje učivo z odborných předmětů:

 • ENA – Elektronika
 • ETM – Elektrotechnická měření


Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:

 • ANG – Anglický jazyk
 • NEM – Německý jazyk

Podmínky maturitního projektu: podmínky MPR

Žádost o nahrazení praktické maturitní zkoušky maturitním projektem: 

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Strojírenství

Studijní obor23-41-M/01 Strojírenství
 Název předmětuForma zkoušky
1. povinná zkouškaČeský jazyk a literaturaPísemná práce a ústní zkouška
2. povinná zkouškaPokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk: anglický jazykPísemná práce a ústní zkouška
3. povinná zkouškastavba a provoz strojůústní zkouška před maturitní komisí
4. povinná zkouškastrojírenská technologieústní zkouška před maturitní komisí
5. povinná zkouškapraktická zkouška z odborných předmětů nebo maturitní projekt praktická zkouška nebo vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí
1. nepovinná zkouškamatematikaústní zkouška před maturitní komisí
   

 Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:

 • ANG – Anglický jazyk
 • NEM – Německý jazyk

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Technické lyceum 

Studijní obor78-42-M/01 Technické lyceum
 Název předmětuForma zkoušky
1. povinná zkouškavolba jednoho z předmětů:   matematikafyzika deskriptivní geometrie chemiezáklady strojnictví, anglický jazykústní zkouška před maturitní komisí
2. povinná zkouškaČeský jazyk a literaturaPísemná práce a ústní zkouška
3. povinná zkouškaPokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk: anglický jazykPísemná práce a ústní zkouška
4. povinná zkouškatechnika počítačůústní zkouška před maturitní komisí
5. povinná zkouškapraktická zkouška z odborných předmětů nebo maturitní projektvypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí nebo praktická zkouška, jejíž část Počítačové sítě může být nahrazena Cisco certifikátem
 1. nepovinná zkouškamatematika, fyzika, deskriptivní geometriechemie, základy strojnictvíústní zkouška před maturitní komisí
   

Zkouška z techniky počítačů obsahuje učivo z odborných předmětů:

 • INF – Informatika
 • PRG – Programování
 • PSI – Počítačové sítě


Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:

 • ANG – Anglický jazyk
 • NEM – Německý jazyk