Maturita

Podrobné informace k maturitní zkoušce jsou zveřejněny na adrese

Maturitní zkouška (cermat.cz)

Dotazník z pedagogicko psychologické poradny Přerov k PUP MZ

Český jazyk a literatura

Maturitní seznam literárních děl a kriteria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury (Kánon).
Seznam literatury pro studenty SPŠ Přerov je ke stažení Kánon četby k maturitě 2021/22.

Matematika rozšiřující

NOVELA VYHLÁŠKY Č. 177/2009 SB., O BLIŽŠÍCH PODMÍNKÁCH UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ zavádí další nepovinnou zkoušku vyšší úrovně z matematiky ve společné části maturitní zkoušky s názvem Matematika rozšiřující. Didaktický test z matematiky rozšiřující trvá 150 minut.

Pokud si žák vybere v rámci společné části zkoušku z matematiky, nemá to vliv na jeho možnost volby zkoušky z matematiky i v profilové části, pokud je stanovena mezi povinnými nebo volitelnými zkouškami.

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Elektrotechnika – zaměření: počítačové řízení 

Studijní obor26-41-M/01 Elektrotechnika
ZaměřeníPočítačové řízení
 Název předmětuForma zkoušky
1. povinná zkouškaČeský jazyk a literaturaPísemná práce a ústní zkouška
2. povinná zkouškaPokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk: anglický jazyk
Písemná práce a ústní zkouška
3. povinná zkouškaautomatizační technikaústní zkouška před maturitní komisí
4. povinná zkouškaelektronická zařízeníústní zkouška před maturitní komisí
5. povinná zkouškapraktická zkouška z odborných předmětůpraktická zkouška
1. nepovinná zkouškamatematikaústní zkouška před maturitní komisí
   

Zkouška z elektronických zařízení obsahuje učivo z odborných předmětů:

 • ENA – Elektronika
 • ETM – Elektrotechnická měření

Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:

 • ANG – Anglický jazyk
 • NEM – Německý jazyk

Podmínky maturitního projektu: podmínky MPR

Žádost o nahrazení praktické maturitní zkoušky maturitním projektem: žádost MPR

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Elektrotechnika – zaměření: technika počítačů  

Studijní obor26-41-M/01 Elektrotechnika
ZaměřeníTechnika počítačů
 Název předmětuForma zkoušky
1. povinná zkouškaČeský jazyk a literaturaPísemná práce a ústní zkouška
2. povinná zkouškaPokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk: anglický jazykPísemná práce a ústní zkouška
3. povinná zkouškaelektronické počítačeústní zkouška před maturitní komisí
4. povinná zkouškaelektronická zařízeníústní zkouška před maturitní komisí
5. povinná zkouškapraktická zkouška z odborných předmětůpraktická zkouška
1. nepovinná zkouškamatematikaústní zkouška před maturitní komisí
   

Zkouška z elektronických zařízení obsahuje učivo z odborných předmětů:

 • ENA – Elektronika
 • ETM – Elektrotechnická měření


Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:

 • ANG – Anglický jazyk
 • NEM – Německý jazyk

Podmínky maturitního projektu: podmínky MPR

Žádost o nahrazení praktické maturitní zkoušky maturitním projektem: 

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Strojírenství

Studijní obor23-41-M/01 Strojírenství
 Název předmětuForma zkoušky
1. povinná zkouškaČeský jazyk a literaturaPísemná práce a ústní zkouška
2. povinná zkouškaPokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk: anglický jazykPísemná práce a ústní zkouška
3. povinná zkouškastavba a provoz strojůústní zkouška před maturitní komisí
4. povinná zkouškastrojírenská technologieústní zkouška před maturitní komisí
5. povinná zkouškapraktická zkouška z odborných předmětůpraktická zkouška
1. nepovinná zkouškamatematikaústní zkouška před maturitní komisí
   

 

Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:

 • ANG – Anglický jazyk
 • NEM – Německý jazyk

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Technické lyceum 

Studijní obor78-42-M/01 Technické lyceum
 Název předmětuForma zkoušky
1. povinná zkouškavolba jednoho z předmětů:  matematika, fyzikadeskriptivní geometriechemiezáklady strojnictví, anglický jazykústní zkouška před maturitní komisí
2. povinná zkouškaČeský jazyk a literaturaPísemná práce a ústní zkouška
3. povinná zkouškaPokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk: anglický jazykPísemná práce a ústní zkouška
4. povinná zkouškatechnika počítačůústní zkouška před maturitní komisí
5. povinná zkouškapraktická zkouška z odborných předmětů nebo maturitní projektvypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí nebo praktická zkouška, jejíž část Počítačové sítě může být nahrazena Cisco certifikátem
 1. nepovinná zkouškamatematika, fyzika, deskriptivní geometrie, chemie, základy strojnictvíústní zkouška před maturitní komisí
   

Zkouška z techniky počítačů obsahuje učivo z odborných předmětů:

 • INF – Informatika
 • PRG – Programování
 • PSI – Počítačové sítě


Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:

 • ANG – Anglický jazyk
 • NEM – Německý jazyk