Ocenění nejlepších žáků školy 2023/24

Ředitelka školy PhDr. Hana Vyhlídalová ocenila nejlepší žáky a třídu školního roku 2023/24.

V tělocvičně školy se sešli žáci 1. – 3. ročníku a jejich učitelé. Pod režií Mgr. Jitky Machové a za bouřlivého potlesku publika žáci sehráli  Molièrovu komedii Lakomec. Úspěšní absolventi kurzu Cisco převzali certifikát z rukou Ing. Cimbálníka a Ing. Rudolfové. Oceněni byli vítězové celoškolní konference Technika v době energetické krize. Žáci L1 a jejich třídní učitel Ing. Cimbálník převzali titul Nejlepší třída. Paní ředitelka ocenila nejlepší žáky z každé třídy a všem popřála pěkné prázdniny.

A1Matyáš Skrovný3. místo v kategorii sólo disco dance male junior 2 na Mistrovství Evropy Disco Dance & Freestyle ve Švédsku na začátku září 2023 (člen taneční skupiny D2Dance Přerov).
Vystoupení na stužkovacím plese.
E1Jakub FojtíkZa vzornou přípravu do vyučování, jeho ochotu a účast v soutěžích (1. místo v konverzační soutěži z ruského jazyka).
L1Josef BurdaZa příkladné plnění školních povinností, výborný prospěch a účast na školních soutěžích a akcích.
S1Karel FousekZa práci pro třídu.
A2Matěj PechálVýborné studijní výsledky od začátku studia
E2Daniel WitoszVýborné studijní výsledky a příkladnou účast na školních akcích
L2Michal Kubavýborné studijní výsledky a reprezentace školy v soutěžích
S2Aleš MachačíkZa práci pro třídu a zodpovědný přístup ke studiu.
A3Lukáš TallaPochvala za vzornou reprezentaci školy v odborných soutěžích a příkladnou účast na školních akcích.
E3Alex Dovičinaktivní a soustředěná práce v hodinách, výborné studijní výsledky,
ochotný pomoci ostatním s pochopením náročnější látky
L3Dominik PazderaŽák je velmi aktivní, vykazuje dobré studijní výsledky, vzorně si plní své povinnosti a zúčastnil se krajského a celostátního kola v SOČce.
S3Marek KolíbalZa reprezentaci školy v soutěžích v CAD.
Umístění v Olomouci – 1. místo.
Setkání žáků 1. – 3. ročníku 27. 6. 2024
Divadelní představení Lakomec
Certifikáty CISCO
L1 – nejlepší třída 2023/24
PhDr. Hana Vyhlídalová – ředitelka školy