Opravné a dodatečné zkoušky

Opravné a dodatečné zkoušky za 2. pololetí 2023/24 proběhnou 26. – 27. 8. 2024.

O termínu a obsahu zkoušky jsou žáci informováni prostřednictvím informačního systému Komens.

Všem přejeme jejich úspěšné zvládnutí!