Přijímací řízení

Video o škole: https://youtu.be/c8YnJWzh7hA

Delší verze: https://youtu.be/533WtHHeuyM

Učební plány

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka pro uchazeče o studium na SPŠ Přerov budou probíhat od 8. 2. 2022.

Přihlásit se můžete elektronicky do 31. 1. 2022 vyplněním formuláře: ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Termín:8. 2. – 9. 3. 2022
Počet lekcí:5
Zahájení:úterý 8. 2. 2022 nebo středa 9. 2. 2022 (podle Vámi zvoleného termínu)
Čas:14:30 -16:00
Cena kurzu:500,- Kč (5 lekcí)úterýstředa
 8. 2. 2022 9. 2. 2022
15. 2. 202216. 2. 2022
 22. 2. 2022 23. 2. 2022
1. 3. 20222. 3. 2022
8. 3. 20229. 3. 2022Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny obory

26-41-M/01 Elektrotechnika

  •  zaměření na počítačové řízení (30 žáků)
  •  zaměření na techniku počítačů (30 žáků)

78-42-M/01 Technické lyceum

  • zaměření na informační technologie (30 žáků)

23-41-M/01 Strojírenství (30 žáků)

Elektronické přihlašování bude otevřeno v lednu 2022.

Stipendia žákům technických oborů poskytovaná Olomouckým krajem

Žákům oboru Elektrotechnika a Strojírenství je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce.

Pravidla pro poskytování stipendia

www.kr-olomoucky.cz/stipendia

Stipendia žákům oborů strojírenství a elektrotechnika poskytovaná firmou SSI Schäfer

Strojírenst

Elektrotechnika