Přijímací řízení

Ústní pohovor z českého jazyka pro uchazeče ze zahraničí proběhne v pondělí 3. 6. 2024 v 9:00 v učebně 1/11.

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024
pro 1. ročníky 2024/2025

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku Střední průmyslové školy, Přerov, Havlíčkova 2 a pro přijetí dle ustanovení § 60, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, stanovila následující kritéria:

26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové řízení – 6 žáků

26-41-M/01 Elektrotechnika – technika počítačů – 13 žáků

78-42-M/01 Technické lyceum – informační technologie – 3 žáci

23-41-M/01 Strojírenství – 7 žáků

Termín pro odeslání přihlášky uchazečem je stanoven 24. 5. 2024. Centrum zpřístupní škole výsledky jednotné zkoušky v DiPSy 13. 6. 2024.

Elektronické podání přihlášek na střední školy https://dipsy.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Výsledky 1. kola Výsledky přijímacího řízení JPZ 2024 – SPŠ Přerov (sps-prerov.cz)