Přijímací řízení

Ústní pohovor z českého jazyka pro uchazeče ze zahraničí proběhne ve středu 17. 4. 2024 v 12:30 v učebně 1/11.

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024
pro 1. ročníky 2024/2025

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku Střední průmyslové školy, Přerov, Havlíčkova 2 a pro přijetí dle ustanovení § 60, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, stanovila následující kritéria:

26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové řízení – 30 žáků

26-41-M/01 Elektrotechnika – technika počítačů – 30 žáků

78-42-M/01 Technické lyceum – informační technologie – 30 žáků

23-41-M/01 Strojírenství – 30 žáků

Elektronické podání přihlášek na střední školy https://dipsy.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka pro přihlášené zájemce o studium na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 budou zahájeny v úterý 20. 2. 2024 v 14:30 a ve středu 21. 2. 2024 v 14:30. S sebou je potřeba vzít psací a rýsovací potřeby. Žáci obdrží složku s připravenými pracovními listy. Těšíme se na Vás!

Termín:20. 2. – 20. 3. 2024
Počet lekcí:5
Zahájení:úterý 20. 2. 2024 nebo středa 21. 2. 2024 (podle Vámi zvoleného termínu)
Čas:14:30 -16:00
Cena kurzu:600,- Kč (5 lekcí)
úterýstředa
20. 2. 202421. 2. 2024
27. 2. 202428. 2. 2024
5. 3. 20246. 3. 2024
12. 3. 202413. 3. 2024
19. 3. 202420. 3. 2024
Elektronické přihlašování do přípravného kurzu k přijímacím zkouškám
bylo uzavřeno 9. 2. 2024.

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny obory

26-41-M/01 Elektrotechnika

78-42-M/01 Technické lyceum

  • zaměření na informační technologie (30 žáků)

23-41-M/01 Strojírenství (30 žáků)