Škomam 2023

Ve dnech 18. – 20. 1. 2023 se žáci 3. ročníku technického lycea Vít Skulil, Šimon Kellner a Daniel Drtil zúčastnili 19. ročníku školy matematického modelování – Škomam 2023 na VŠB – TUO.

Třídenní kurz se skládal vždy z dopolední sekce přednášek a odpoledních počítačových cvičení, ke kterým si žáci mohli stáhnout předem připravené materiály. Přednášky i cvičení probíhaly v budově FEI. Součástí akce byla exkurze v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations.

http://skomam.vsb.cz/