Městská policie

Zástupci Městské policie Přerov informovali žáky 4. ročníků o možnostech uplatnění v jejich řadách. Na konkrétních příkladech představili úkoly a činnosti, které vykonávají v souladu s platnou legislativou. Žáci dostali informace o struktuře, řízení a vedení Městské policie v Přerově.

Setkání se uskutečnilo 23. 1. 2023.