Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023

Ředitelka školy PhDr. Hana Vyhlídalová vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku Střední průmyslové školy, Přerov, Havlíčkova 2 a pro přijetí dle ustanovení § 60, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení – SPŠ Přerov (sps-prerov.cz)