Roadshow VUT Brno

Dne 24. 1. 2023 proběhla Roadshow VUT Brno pro zájemce ze 4. ročníků. Žáci byli seznámeni s obory Fakulty strojního inženýrství a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, dále s požadavky na přijetí, životem na VUT apod. 

https://www.vut.cz/