Informace pro 1. ročníky 2024/25

Vážení rodiče, ve školním roce 2024/25 pořádáme pro žáky 1. ročníku Kurz rozvoje pozitivních vztahů.

Místo: Hotel Kamzík, Karlov pod Pradědem (https://www.hotelkamzik.cz/)

Termín: 18. 9. – 20. 9. 2024

Náklady na žáka činí asi 2 300,- Kč (ubytování, strava, bazén). Cestovné hradí škola z prostředků SPPŠ.

Částku 2 300,- Kč je nutné zaplatit na účet školy do 2. 9. 2024.

Číslo účtu: 27-1627780287/0100, do poznámky pro příjemce uveďte třídu a jméno žáka.

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků proběhnou ve středu 11. 9. 2024 v 16:00.

Informace o učebních pomůckách obdrží žáci v prvních hodinách od svých vyučujících. Není třeba předem zajišťovat učebnice ani pracovní sešity. Jestliže žák potřebuje potvrdit průkazku na veřejnou dopravu, přinese si ji s nalepenou fotografií 2. 9. 2024. Ve škole s třídním učitelem zařídí čip pro vstup do budovy a všechny administrativní náležitosti (včetně potvrzení o studiu). Vyučování bude zahájeno 2. 9. 2024 v kmenových třídách žáků.

Žáci školy využívají stravovací zařízení Školní jídelna Přerov, Kratochvílova 30. Veškeré informace o možnostech stravování najdete na adrese www.zssprerov.cz.

TřídaTřídní učitelKmenová učebna
A1Mgr. Dokoupilová2/5
A2Mgr. Vondrová2/13
A3Ing. Miklušová2/15
A4PhDr. Režná1/20
E1Ing. Rudolfová2/14
E2Mgr. Pastorková1/18
E3Mgr. Spielvogelová2/11
E4Mgr. Machová2/10
L1Ing. Heiser2/8
L2Ing.  Cimbálník2/9
L3Mgr. Bubíková1/22
L4Mgr. Obadalová2/7
S1Mgr. Spalová2/18
S2Ing. Horáková2/19
S3Mgr. Pavlíčková1/23
S4Ing. Nováková2/6