Náš příspěvek ochraně přírody

Dne 24. 3. 2024 jsme předali ptačí budky různých typů přírodovědnému oddělení přerovského muzea ORNIS.

Budky byly vyrobené v hodinách praktické přípravy. Na jejich výrobě se podíleli žáci tříd A1, E1 a S3 pod vedením Mgr. Bohuslava Koutníka. Budky označené logem naší školy jsou rozmístěny v klidové oblasti Laguny.

Ornis – ptačí budky – březen 2024
Ornis – ptačí budky – březen 2024
Ornis – ptačí budky – březen 2024
Ornis – ptačí budky – březen 2024
Ornis – ptačí budky – březen 2024
Ornis – ptačí budky – březen 2024
Ornis – ptačí budky – březen 2024
Ornis – ptačí budky – březen 2024