Úřad práce – 4. ročník

Žáci 4. ročníku naší školy navštívili Úřad práce v Přerově, kde absolvovali seminář na téma volby povolání a poradenství. Jeho cílem bylo poskytnout žákům nezbytné povědomí o odpovědnosti a správném postupu při rozhodování o jejich budoucí kariéře.

Mgr. Králíková seznámila žáky se službami poskytovanými Úřadem práce České republiky, možnostmi dalšího vzdělávání jak doma, tak i v zahraničí. Důraz byl kladen na informace o povinnostech poplatníka a důležité rady ohledně volby povolání.

Seminář poskytl našim žákům užitečné informace, které jim pomohou lépe porozumět procesu rozhodování o jejich budoucím směru studia a práce. Věříme, že tato akce byla pro ně nejen poučná, ale také inspirativní.

Děkujeme kariérové poradkyni Ing. Keclíkové za organizaci a všem zúčastněným za jejich aktivní účast.

TřídaDatumVyučovací hodinaDohled
A420. 2. 20242. – 3.Ing. Stoklásková
E421. 2. 20241. – 2.Ing. Stoklásková
L423. 2. 20242. – 3.Mgr. Marchovský
S426. 2. 20242. – 3.Ing. Keclíková
Úřad práce S4
Úřad práce S4
Úřad práce L4
Úřad práce L4