Městská policie

Zástupci Městské policie Přerov se setkali s žáky 4. ročníků a sdělili jim informace o možnostech práce v jejich řadách. Představili konkrétní úkoly a činnosti, které vykonávají v souladu s platnou legislativou, a poskytli informace o struktuře, řízení a vedení Městské policie v Přerově.

Setkání proběhlo ve čtvrtek 22. 2. 2024.

Městská policie – 22. 2. 2024
Městská policie – 22. 2. 2024
Městská policie – 22. 2. 2024
Městská policie – 22. 2. 2024