Technologická fakulta UTB Zlín

Profesor Staněk a docent Ovsík z Technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati v Zlíně představili žákům 4. ročníku oboru strojírenství a technického lycea široké spektrum možností, které studium na této fakultě nabízí. Seznámili žáky s možnostmi vysokoškolského studia, zejména se zaměřením na studijní program Procesní inženýrství, a diskutovali o jeho významu a perspektivách. Dále se zaměřili na konkrétní obsah studia, praktické aspekty výuky a možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.

Setkání proběhlo 8. února 2024. Žáci byli pozváni na den otevřených dveří, který se koná 10. února 2024. Získali cenné informace a inspiraci pro svou budoucí profesní dráhu a lépe porozuměli možnostem, které jim může vysokoškolské studium na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati otevřít.

Více informací o fakultě naleznete na stránkách Fakulta technologická.

S4 – 8. 2. 2024
S4 – 8. 2. 2024
S4 – 8. 2. 2024
L4 – 8. 2. 2024
L4 – 8. 2. 2024