SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ TŘÍD

Zveme zástupce tříd v pondělí 5. 2. 2024 o velké přestávce v 9:40 do sborovny.