Věda na přání II

Prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D. z Ústavu fyziky a materiálového inženýrství Univerzity Tomáše Bati Zlín seznámil žáky 3. a 4. ročníku technického lycea s gravitačními vlnami, jejich vznikem a detekcí. Rozšířil středoškolské učivo fyziky  také o zajímavý pohled na schopnosti hmyzu.

Děkujeme za podnětnou a interaktivní přednášku, která proběhla 1. 2. 2024.

https://vedanaprani.cz/lektor/prof-rndr-petr-ponizil-phd
https://vedanaprani.cz/kurz/gravitacni-vlny

L3, L4 – Gravitační vlny 1. 2. 2024
L3, L4 – Gravitační vlny 1. 2. 2024
L3, L4 – Gravitační vlny 1. 2. 2024
L3, L4 – Gravitační vlny 1. 2. 2024
L3 – Co umí hmyz 1. 2. 2024
L3 – Co umí hmyz 1. 2. 2024
L3 – Co umí hmyz 1. 2. 2024

Přednáška – Věda na přání – SPŠ Přerov (sps-prerov.cz)