SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ TŘÍD

Zveme zástupce tříd v pondělí 5. 6. 2023 o velké přestávce v 9:40 do sborovny.