JedoBOT 2023

Ve středu 10. 5. 2023 se robotický tým žáků naší školy ve složení Hanka Štěrbová, Pavel Hýža, Martin Hloch, Lukáš Talla, Milan Severa pod vedením Ing. Evy Rudolfové zúčastnil 9. ročníku soutěže JedoBOT 2023, kterou pořádala SPŠ Jedovnice.

Kategorie Sledovač čáry s více čidly:

2. místo – Milan Severa A1

Kategorie Mini SUMO (10 x 10 cm):

3. místo – Milan Severa A1

Kategorie SUMO (20 x 20 cm):

1. místo – Hana Štěrbová, Pavel Hýža A4

Kategorie Robokáry:

3. místo – Hana Štěrbová, Pavel Hýža A4


Vítězům gratulujeme a děkujeme robotickému týmu SPŠ Přerov za reprezentaci školy!