Matematika ve službách sluneční fyziky

V pondělí 6. března 2023 měli žáci naší školy příležitost setkat se s prof. Miloslavem Druckmüllerem z Ústavu matematiky FSI VUT v Brně, který poutavě vyprávěl o expedicích za úplným zatměním Slunce a obrazové analýze.

Profesor Druckmüller za pomoci matematických metod dokáže zpracovávat snímky sluneční koróny tak, že na světě nemá konkurenci. Publikoval převratné výsledky, které mění pohled fyziků na chování a vlastnosti sluneční koróny. 

Abstrakt semináře:
Období let 1868–1991 bývá často nazýváno Zlatou érou pozorování úplných zatmění Slunce, protože téměř při každém zatmění došlo k nějakému objevu, někdy zcela zásadnímu. Například v roce 1868 byl objeven nový prvek nazvaný helium, v roce 1919 byl ověřen gravitační ohyb světelných paprsků potvrzující platnost obecné teorie relativity a v roce 1938 se podařilo vysvětlit záření iontů Fe X a Fe XIV ve sluneční koróně, což vedlo k překvapivému zjištění, že plazma ve sluneční koróně má teplotu převyšující jeden milion kelvinů. Po zatmění v roce 1991 prudce upadl zájem vědců o pozorování úplných zatmění Slunce, neboť zdrojem informací o Slunci se staly kosmické sondy pozorující Slunce mimo rušivou zemskou atmosféru. Matematika a výkonné počítače však způsobily, že Zlatá éra ještě neskončila.

https://math.fme.vutbr.cz/cz/ustav-matematiky