Darujte naději – darujte život

Regionální spolupracovnice Českého národního registru Plzeň paní Zdenka Wasserbauerová seznámila žáky 4. ročníku s registrem dárců kostní dřeně. Společné setkání proběhlo v úterý 28. 2. 2023 od 10:00 do 10:45.

Přestože registr dárců kostní dřeně v České republice existuje 26 let, každý čtvrtý pacient nenajde dárce a tím i naději na život. Registr ČR spolupracuje s registry ve světě, ale nejvíce nadějí (shod) je u nás doma. V čem spočívá vstup do registru? Vypsat dotazník a provést stěry z dutiny ústní. Pokud je to ve zdravotním zařízení, odebere se malé množství krve. Být v registru je malá, ale důležitá naděje. Pravděpodobnost darování je jeden ze 120. Pokud se ten stodvacátý nenajde, není naděje . Proto je nutné mít dostatečný počet lidí, aby měl naději na život každý nemocný.

Pokud budete ten vybraný, projdete lékařským vyšetřením  a v určeném termínu budete kmenové buňky darovat. Jsou dva způsoby odběru, ten původní je darování v narkóze z pánevních kostí, ale dnes téměř 90 % dárců využívá separaci kmenových buněk. To znamená, že krev ze žíly jde do separátoru a do druhé ruky se krev vrací. Tedy darování je bezbolestné. Pokud příjemce má dárce včas, vrací se do plnohodnotného života: studuje, pracuje, je to zázrak.

Kmenové buňky vám nebudou chybět, mladí lidé jich mají v těle nadbytek. Vstoupit může každý ve věku od 18 do 35 let.

https://www.darujzivot.cz/

https://www.facebook.com/darovaniKostniDrene/