Seminář – Využití digitálních aplikací v matematice

Dne 13. 12. 2022 pod vedením Mgr. Magdaleny Gažarové, Mgr. Jany Pavlíčkové a ve spolupráci s Mgr. Janou Skopalovou proběhl čtyřhodinový praktický seminář Využití digitálních aplikací v matematice v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II) ve spolupráci s Centrem multimediálních technologií Přerov a se vzdělávacím centrem VŠLG Přerov, kterého se zúčastnilo 20 pracovníků z různých škol a 4 členové organizačního týmu.

Po krátkém úvodu Dr. Libora Kavky se účastníci seznámili s programem Geogebra, který lze použít online na https://www.geogebra.org/ nebo jako aplikaci pro PC. Díky připraveným demonstračním příkladům a společné práci lektorky, která reagovala na dotazy účastníků a byla jim nápomocna při řešení každého problému, se všem podařilo proniknout do základů této aplikace. K dispozici dostali všichni výborné materiály, které lze použít přímo ve výuce konstrukční geometrie, algebraických úloh (mnohočleny, rovnice, nerovnice, práce se zlomky…), analytické geometrie, diferenciálního počtu, funkcí a jejich grafů, stereometrie

komplexních čísel a také přesah do odborných předmětů (elektrotechnika, fyzika, strojírenství). Byla demonstrovaná možnost rozšířené reality, dále její grafická kalkulačka na mobilní telefony a tablety.

V další části semináře byly představeny kalkulátory integrované v prostředí Windows a také klasické kalkulačky s podporou počítačové aplikace kalkulačka pro učitele. Učitelé se seznámili s možnostmi, které nejsou tak často používané (např. rozklad na prvočísla, statistické zpracování dat, kombinatorické výpočty) a nově získané zkušenosti nyní určitě přenesou na své žáky.

V dalším bloku byl představen projekt Math4U https://math4u.vsb.cz/ z pohledu žáka i učitele, který poskytuje obrovské možnosti pro vlastní procvičování učiva, ale učitel si může rychle připravit materiály do výuky, včetně interaktivních testů.

Na závěr byla představen sw Wolfram Alpha.

Cílem semináře bylo zjednodušit práci pedagoga, umožnit rychlou vizualizaci připravované hodiny, testů, samostatné práce žáků a jejich opravy při využití volně dostupných materiálů. Lektorky ukázali, že i při minimálním úsilí a vynaložené práci, lze získat maximální efekt a výsledek. Děkujeme!