Opravné a dodatečné zkoušky

Opravné a dodatečné zkoušky za 2. pololetí 2021/22 proběhnou 25. – 30. 8. 2022 podle harmonogramu.

O termínu zkoušky budou žáci informováni také třídními učiteli při předávání vysvědčení 30. 6. 2022.

Všem přejeme jejich úspěšné zvládnutí!