EKOVÝUKA 13

V rámci projektu Ekovýuka 13, jehož tématem jsou ZDROJE ENERGIE, mají žáci naší školy a OA Přerov možnost zúčastnit se vědomostní ekologické soutěže. Ve školním roce 2021/22 probíhá již 13. ročník.


Projekt je financován z dotačního programu na podporu EVVO statutárního města Přerova a dotačního programu na podporu EVVO Olomouckého kraje.

Soutěž probíhá ve 4 kolech, jejichž zadání jsou žákům odesílána v průběhu června prostřednictvím formuláře Google. Každé kolo obsahuje 20 otázek s možnostmi výběru odpovědi a – d. Vždy je správná jen jedna odpověď. O počtu získaných bodů jsou soutěžící informováni průběžně.

Nejlepší řešitelé obdrží v září hodnotné ceny (peněžní poukázky) spolu s diplomy při slavnostním vyhlášení.

1. kolo – NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

2. kolo – OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

3. kolo – ENERGETICKÁ KRIZE

4. kolo – BUDOUCNOST ENERGETIKY