Olympiáda v RUS

Olympiáda v ruském jazyce proběhla pod vedením Mgr. Obadalové a PhDr. Režné v úterý 31. 5. 2022.