Bobřík informatiky – postupující do ústředního kola

V následujících tabulkách jsou uvedeni postupující do ústředního kola soutěže Bobřík informatiky v kategorii Senior.

Postupující jsou řazeni podle abecedy.

Náhradníci jsou seřazeni podle úspěšnosti a v tomto pořadí budou osloveni v případě, že se uvolní místo. 

Postupující budou vyzváni prostřednictvím svých školních koordinátorů, aby potvrdili svoji účast v ústředním kole.

Ústřední kolo proběhne 3. února 2021 na vybraných školách v jednotlivých krajích, v každém kraji na jedné škole. Soutěžící budou cestovat v rámci kraje.

Počet postupujících je dán kapacitou učeben na pořádající škole. Postupuje maximálně 30 nejlepších v kraji. V případě, že postupující odmítnou účast v krajském kole, může pořadatel krajského kola přizvat náhradníky.

Počty náhradníků v jednotlivých krajích nejsou stejné, protože dochází ke shlukům soutěžících se stejnými bodovými výsledky. Do krajského kola může postoupit pouze úspěšný řešitel soutěže (120 a více bodů).

Ve dnech 15. 11. a 16. 11. 2021 se konalo školní kolo celostátní online soutěže Bobřík informatiky.

Jedná se o online soutěž pro testování znalostí a dovedností žáků základních a středních škol v oblasti informatiky a informatického myšlení, kterou provozuje Katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Soutěže se zúčastnilo celkem 110 žáků ve dvou kategoriích Junior (1. + 2. ročník) a Senior (3. + 4. ročník).

16 žáků se stalo úspěšnými řešiteli.

Úspěšní řešitelé kategorie Junior

1.VítSkulil(L2)
2.DanielMička(A1)
3.MatyášBelay(L2)

Úspěšní řešitelé kategorie Senior

1.JakubSuchánek(L3)
2.DanielHavlík(L4)
3.MatyášHanečka(L3)
4.TadeášJakeš(L4)
5.JaroslavHucel(L4)
6.TomášKlimecký(E3)
7.TomášPálka(L4)
8.JakubPrvý(L4)
9.TomášValčuha(L3)
10.ZbyněkChaloupka(A3)
11.MatějKrump(L4)
12.JakubNeradil(L3)
13.RadimJakeš(L3)

Gratulujeme!