Výuka a testování žáků 4. ročníků od 19. 4. 2021

  • příchod do školy 7:30
  • testování probíhá v tělocvičně
  • výuka v 6členných skupinách dle harmonogramu
  • individuální konzultace po domluvě s vyučujícím
  • důsledné dodržování epidemiologických opatření
  • https://testovani.edu.cz/