Autodesk Academia

Opět jsme členy Autodesk Academia Programu.

http://www.autodeskacademia.cz/

Studenti členských škol mohou získat mezinárodně platný certifikát Autodesku – „Certificate of project completion“, pokud v rámci výuky zpracují kvalitní projekt ve vybraném softwarovém prostředí.

Proces vystavování certifikátů:

  • Student vytvoří projekt ve vyučovaném softwaru (v jedné z posledních dvou aktuálních verzí).
  • Nechá si projekt oznámkovat ve škole od učitele (lektora) známkou 1 a 2.
  • Vyplní objednávkový formulář.
  • Následně studentovi přijdou pokyny k platbě a vyplnění potřebných údajů k vytvoření certifikátu na stránkách Autodesk.
  • Manipulační poplatek za certifikát je 500 Kč.
  • Jakmile bude certifikát zaplacen a bude správně vyplněno na stránkách Autodesku, bude certifikát
    zaslán na školu, kde student studuje.