Praxe žáků 2. a 3. ročníky

Žáci 2. a 3. ročníku od 16. 5. do 27. 5. 2022 absolvují souvislou odbornou praxi ve firmách. 

Například ve firmě PREST Přerov a.s. žáci kontrolují obrobky podle výrobního výkresu.

MPI Tech CZ s. r. o.

Precheza a. s.