KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

Konverzační soutěž v ANG se koná ve středu 1. prosince 2021.

  1. část  –  poslech – I. a II. kategorie, 1. vyučovací hodina, učebna 1/18
  2. část  – ústní část – I. a II. kategorie – 13.00, učebna 1/18

 Ústní část se skládá:

  1. Představení se a krátký rozhovor vedený členem poroty.
  2. Popis obrázku.
  3. Rozhovor na dané téma.

Základní témata:

1/ People and relationships

2/ Free time and hobbies

3/ Travelling and holidays

4/ Healthy/unhealthy lifestyle

5/ Changing world (science and technology) – pouze pro II. kategorii

6/ Problems and issues (e.g. animal testing, wildlife, environment) – pouze pro II. kategorii

7/ Sport and games

8/ Weather, seasons, clothes

9/ My town/village

G O O D    L U C K  !!!!!!