Cena radního pro oblast školství

Blahopřejeme naší paní ředitelce PhDr. Haně Vyhlídalové k udělenému ocenění za její práci.

https://www.olkraj.cz/hejtmanstvi-ocenilo-praci-ucitelu-aktuality-11142.html