Vyhodnocení – EKOSOUTĚŽE 2021

V průběhu roku 2021 se žáci školy zúčastnili projektu Ekovýuka zaměřeného na lidské zdraví. Projekt se uskutečnil za přispění dotací z Programů na podporu EVVO Olomouckého kraje a Statutárního města Přerova.

V rámci projektu proběhlo i vyhodnocení soutěže. Všichni úspěšní řešitelé obdrželi diplomy a věcné ceny.

Všem srdečně blahopřejeme!