Vyhlášení voleb do školské rady

Den otevřených dveří