Matematické pozadí kryptografie

Doc. Miroslav Kureš z VUT Brno seznámil žáky tříd L3, L4 a zájemce z ostatních tříd s matematickými základy kryptografie.

Zajímavým a poutavým způsobem dokázal středoškolákům vysvětlit, jak si při tajné komunikaci domluvit šifrovací klíč, když se nemůžeme setkat. Zejména vysvětlil princip šifrování a jeho matematické pozadí; RSA, ECC a další kryptosystémy.

Přednáška proběhla v pátek 9. 12. 2022 od 10:00 – 11:30.

Žáci dostali i samostatný úkol: rozložit číslo 84 na součet třetích mocnin racionálních čísel.

Své řešení mohou panu docentovi poslat na e-mail: kures@fme.vutbr.cz

https://math.fme.vutbr.cz/cz/nabidka-spoluprace-se-strednimi-skolami

DĚKUJEME!