KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE – výsledky

Konverzační soutěž v anglickém jazyce se konala v pondělí 5. prosince 2022.

Výsledky soutěže konverzační soutěže z anglického jazyka

I. kategorie

  1. Jiří Machačík A2
  2. Phan Tuam Phong E2
  3. Jakub Tamaš A2

II. kategorie

  1. Martin Zikos S3
  2. Jakub Chlum L3
  3. David Brada S3
  1. část – poslech – I. a II. kategorie, 1. vyučovací hodina, učebna 1/18 a 1/19
  2. část – ústní část – I. a II. kategorie – 2. – 4. vyučovací hodina, učebna 1/18 a 1/19

Ústní část se skládá:
a) Představení se a krátký rozhovor vedený členem poroty.
b) Popis obrázku.
c) Rozhovor na dané téma.

Základní témata:
1/ People and relationships
2/ Free time and hobbies
3/ Travelling and holidays
4/ Healthy/unhealthy lifestyle
5/ Changing world (science and technology) – pouze pro II. kategorii
6/ Problems and issues (e.g. animal testing, wildlife, environment) – pouze pro II. kategorii
7/ Sport and games
8/ Weather, seasons, clothes
9/ My town/village

G O O D L U C K !