VUT Brno – prezentace

Ve středu 30. 11. 2022 se žáci 4. ročníku oboru Strojírenství zúčastnili prezentace VUT Brno, kde jim byla blíže představena Fakulta strojního inženýrství, obory bakalářských studijních programů.

Část přednášky byla věnována Ústavu automatizace a informatiky. Přednášku vedl náš bývalý žák Martin Juříček a organizovala ji kariérová poradkyně Ing. Zuzana Keclíková.