SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ TŘÍD

Zveme zástupce tříd v pondělí 7. 11. 2022 o velké přestávce v 9:40 do sborovny.