Přespolní běh – 2. místo v okresním kole

V úterý  27. 9. 2022 proběhl v Přerově okresní přebor v přespolním běhu, kterého se zúčastnilo 5 družstev středních škol.

SPŠ Přerov reprezentovali: Juřík Lukáš L2, Kučera Adam L2, Kadala Jan E3, Zbořil Michal E3 a Němčák Martin E4. 

Družstvo hochů SPŠ obsadilo krásné 2. místo.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!