Soutěž – Special Forces Junior Challenge

Ve čtvrtek 22. 9. 2022 proběhla v Olomouci branná soutěž s armádou ČR – Special Forces Junior Challenge 2022.

Zúčastnilo se 16 středních škol z celé Moravy. SPŠ Přerov reprezentovali Miroslav Štíbr S4, Jaromír Machala S4, Vladimír Valenta S4, Matyáš Hanečka L4 a Jakub Neradil L4. Závod byl velmi dobře zorganizovaný Centrem podpory speciální sil z Olomouce. Soutěžící probíhali na čas překážkovou dráhu s řadou náročných disciplín. 

V doplňkové soutěži „přenos raněného“ se umístili Miroslav Štíbr S4 a Jaromír Machala S4 na 1. místě.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Special forces junior challenge 2022