Art & Science VŠB-TU Ostrava

Ve čtvrtek 8. 9. 2022 se žáci 3. ročníků naší školy oboru Elektrotechnika, Strojírenství a Technické lyceum zúčastnili exkurze na VŠB-TU Ostrava, která pořádala již 7. ročník festivalu pro žáky středních škol Art & Science.

Zaměstnanci vysoké školy představili žákům vědu netradičním způsobem: komentované ukázky, technické dílny a soutěže. Žáci si tak prohlédli odbornou a vědeckou činnost jednotlivých fakult univerzity. K vidění byla ukázka problematiky úpravy vody a různých materiálů, dále využití 3D tisku, učení neuronové sítě pro třídění odpadu díky umělé inteligenci, kybernetika, elektromobilita a jiné.

Tři pětičlenné týmy z naší školy se také zapojily do soutěže středoškolských týmů „Vzpoura robotů“. Týmy musely splnit soutěžní úkoly na jednotlivých stanovištích a po nasbírání potřebných razítek získaly potřebný materiál na stavbu vozítka. Vozítko se pak utkalo v soutěži s ostatními vozítky, která se měla pohybovat po nakloněné rovině za pomocí vibrátoru.

Tým z A3 se umístil na 2. místě a získal věcné ceny.