Týden exkurzí třídy S1

Během pěti dnů třída S1 zvládla odbornou exkurzi ve slévárně v Beňově, na den se na VŠB-TU Ostrava  žáci stali technologem, protáhli si nožky na výšlapu na hrad Helštýn a poslední den si změřili síly na cyklovýletě se svými učiteli:-))

Moc se nám to líbilo a díky patří i panu Ing. Zdráhalovi, který s námi byl dva dny.

Ing. Nováková, třídní učitelka

Týden exkurzí třídy S1 | Zonerama.com