Recyklohraní

Během celého školního roku 2021/22 jsme sbírali použité baterie, mobilní telefony, tonery a účastnili jsme se environmentálního vzdělávání.