Školní rok 2022/23

Školní rok 2022/23 začíná ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 v kmenových třídách žáků.

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků proběhnou ve středu 7. 9. 2022 v 16:00.
Informace o učebních pomůckách obdrží žáci v prvních hodinách od svých vyučujících.
Není třeba předem zajišťovat učebnice ani pracovní sešity.

Vážení rodiče,
ve školním roce 2022/2023 pořádáme Kurz rozvoje pozitivních vztahů pro žáky 1. ročníků.
Termín: 14. – 16. 9. 2022
Částku: 1 700,- Kč je nutné zaplatit na účet školy do 8. 9. 2022.
Číslo účtu: 27-1627780287/0100, do poznámky pro příjemce uveďte třídu a jméno žáka.

TřídaTřídní učitelUčebna
A1Ing. Miklušová2/15
A2PhDr. Režná1/20
A3Mgr. Neradil2/5
A4Mgr. Mikocziová2/9
E1Ing. Zdráhal2/11
E2Mgr. Machová2/10
E3Ing. Rudolfová2/8
E4Mgr. Gažarová2/13
L1Mgr. Bubíková1/22
L2Mgr. Obadalová2/7
L3Mgr. Spalová2/14
L4Mgr. Pastorková1/18
S1Mgr. Pavlíčková1/23
S2Ing. Nováková2/6
S3Ing. Keclíková2/18
S4Mgr. Koutník2/19