Beseda o Rusku

V úterý 26. 4. 2022 se uskutečnila nesmírně zajímavá beseda s PhDr. Miroslavem Karasem, zkušeným českým novinářem a reportérem, současným ředitelem České televize Ostrava.

Jako zahraniční zpravodaj působil v Rusku, kde se stal svědkem mnoha zásadních momentů moderní ruské historie. Žákům tříd A1, S2 a L4 poutavě přiblížil barvité zážitky své práce v zahraničí, všechny opravdu nadchnul perfektními znalostmi ruské mentality a reálií.

Besedu organizovala PhDr. Kateřina Režná, vyučující ruského jazyka.