Probační a mediační služba – 1. a 2. ročníky

Probační a mediační služba ČR zastoupená Mgr. Táňou Palotášovou seznámila 8. 4. 2022 žáky tříd A1, S1 s touto institucí, řešením konfliktů spojených s trestnou činností pachatele i oběti.

Cílem setkání je posílení prevence.