Konverzační soutěž ANG

V pondělí 7. 3. 2022 se ve Středisku volného času ATLAS a BIOS konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentoval Martin Hloch ze třídy A1. V konkurenci všech středních odborných škol v Přerově získal 5. místo.

Soutěž se skládala ze dvou částí: z písemného textu zaměřeného na poslech s porozuměním a z ústního projevu, kde žáci konverzovali se čtyřčlennou porotou, včetně rodilého mluvčího.