Seminář – Dr. Kubíček, VUT Brno

V úterý 11. 1. 2022 proběhl pod vedením Ing. Michala Kubíčka Ph.D. z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno praktický tutoriál zaměřený na programovatelné obvody FPGA, konkrétně na simulaci a verifikaci funkce navrženého obvodu sčítačky.

Žáci třídy E4 si vyzkoušeli práci v on-line prostředí EDA playground.

Děkujeme za zajímavé a podnětné setkání.

https://www.urel.fekt.vut.cz/