SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ TŘÍD

Zveme zástupce tříd v pondělí 10. 1. 2022 o velké přestávce v 9:40 do sborovny.