Předvánoční florbalový turnaj

Vítězem předvánočního turnaje ve florbale se stala třída S3.

Druhé místo vybojoval tým učitelů ve složení: Mgr. Koutník, Mgr. Neradil, Mgr. Skopalová, Ing. Sládeček, Ing. Zdráhal pod vedením Mgr. Spalové.

Na třetím místě se umístil tým třídy S2.

Za organizaci a úžasnou sportovní atmosféru děkujeme všem hráčům, organizátorům i fandícím spolužákům!

https://www.zonerama.com/SPSPrerov/Album/8007700