VÝSLEDKY – KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

Konverzační soutěž v anglickém jazyce, která proběhla 1. 12. 2021, má své vítěze.

I. kategorie

 1. Jana Pospíšilová (E3)
 2. Jan Hromek (S3)
 3. Simona Petrovská (S3)

II. kategorie

 1. Martin Hloch (A1)
 2. Tuan Phong Pham (E1)
 3. Jiří Mráček (A2)

C O N G R A T U L A T I O N S !

 1. část  –  poslech – I. a II. kategorie, 1. vyučovací hodina, učebna 1/18
 2. část  – ústní část – I. a II. kategorie – 13.00, učebna 1/18

 Ústní část se skládá:

 1. Představení se a krátký rozhovor vedený členem poroty.
 2. Popis obrázku.
 3. Rozhovor na dané téma.

Základní témata:

1/ People and relationships

2/ Free time and hobbies

3/ Travelling and holidays

4/ Healthy/unhealthy lifestyle

5/ Changing world (science and technology) – pouze pro II. kategorii

6/ Problems and issues (e.g. animal testing, wildlife, environment) – pouze pro II. kategorii

7/ Sport and games

8/ Weather, seasons, clothes

9/ My town/village

G O O D    L U C K  !!!!!!