Upozornění

Žádáme žáky naší školy o zaslání certifikátu o ukončeném očkování elektronickou cestou třídním učitelům nebo do kanceláře školy (sps@sps-prerov.cz). Tím urychlíme organizaci zahájení školního roku 2021/22.

Dále vás upozorňujeme, že v případě návratu ze zahraničí v posledních 14 dnech (ze zemí označených červeně a černě) jste povinni přinést 1. 9. 2021 potvrzení o negativním výsledku PCR testu.